I Sverige finns sedan 2001 ett nätverk som kallas Milknet som består av representanter för neonatalvården runt om i landet. Huvudansvarig är Josefin Lundström,  barnläkare/neonatolog vid Sachsska barn-och ungdomssjukhuset, SÖS. Syftet med nätverket är bland annat att främja donation av bröstmjölk och skapa gemensamma riktlinjer för hanteringen och användandet av bröstmjölk på landets neonatalavdelningar.

Sverige finns också representerat i det internationella nätverket EMBA, European Milk Bank Association. www.europeanmilkbanking.com 

Informationen på denna hemsida utgår från Milknets riktlinjer, lokala avvikelser kan förekomma.

Informationsansvarig: Sara Lingborg, barnläkare/neonatolog på Neonatalkliniken, Skånes Universitetssjukhus. 

Webansvarig: Maria Lingborg Tamburro.

För frågor angående hemsidan kontakta info@brostmjolkforlivet.se