Bröstmjölk är den bästa näringen för spädbarn. Den är speciellt viktig för sjuka och för tidigt födda barn som vårdas på sjukhus.

Genom donerad bröstmjölk kan dessa barn redan från start, innan bröstmjölken från den egna mamman har kommit igång, få en så optimal näringstillförsel som möjligt. För de mycket för tidigt födda barnen finns ingen lämplig modersmjölksersättning och därför är dessa barn helt beroende av donerad bröstmjölk i början av livet. 

De mycket för tidigt födda barnen behöver endast några milliliter bröstmjölk per måltid i början, så varje droppe som doneras gör skillnad!

Du som har mer bröstmjölk än ditt eget barn behöver är mycket välkommen att donera överskottet. Är du intresserad av att donera bröstmjölk så hoppas vi att du hittar den information du behöver här.

Ta alltid kontakt med din lokala bröstmjölksbank för information om vad som gäller just där.

Tack för din hjälp!

Bröstmjölk för livet © 2016