Vet du vad du och dina barn andas in? Det är både enkelt och billigt att göra en radonmätning själv. En radonmätning visar om ditt boende har problem med radon. Godkänt resultat betyder en frisk boendemiljö, medan höga halter behöver åtgärdas. Passa på att göra en mätning för att säkra en radonfri och hälsosam inomhusmiljö. 

Radon är en radioaktiv gas som ökar risken för lungcancer om du exponeras för den i hög halt under en längre tid. Svenska myndigheter som Strålskyddsmyndigheten uppskattar att cirka 500 personer får lungcancer av radon varje år i Sverige. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att radonhalten inte ska överstiga 200 Bq/m3 i bostäder och allmänna lokaler på grund av dess hälsofarlighet. Ungefär 400 000 bostäder i Sverige har förhöjda radonhalter i inomhusluften. En radonmätning är det enda sättet att upptäcka radon. 

Att mäta radon är lätt. Beställ hem ackrediterade radonmätare för den mest säkra och tillförlitliga mätningen. Placera dosorna enligt anvisning och mät under minst 60 dagar från oktober till april. Skicka tillbaka dosorna för analys och få resultaten efter ungefär en vecka i en mätrapport. Resultaten visar om det finns höga radonhalter eller inte.

Radon i inomhusluften kan komma från marken, byggmaterial (blåbetong) och från hushållsvattnet. Markradon är den vanligaste orsaken till radon i våra bostäder och byggnader. Om radonmätningen visar höga halter, genomför en radonbesiktning där du får reda på källan till den förhöjda radonhalten. Efter det behövs en radonsanering.

Oavsett om det är markradon, radon från byggnadsmaterial (blåbetong) eller radon från vattnet så finns det långsiktiga lösning som är både säkra och effektiva.

Beställ radonmätning här! You may also like